Høringssvar fra Gunhild Odland

Dato: 07.03.2022

NEI - TIL FORLENGELSE AV MIDLERTIDIGE FORSKRIFTSHJEMLER I SMITTEVERNLOVEN 0G HELSEBVEREDSKAPSLOVEN FOR HÅNDTERING AV KORONAEPIDEMIEN

Dette forslaget er lovstridig - det finnes ingen pandemi i Norge i dag og omikron kan ikke kalles en allmenfarlig sykdom.

Å forlenge koronaregimet frem til 2023 med åpnelyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.

Høringsfriste er dessuten lovstridig kort.

NEI!!