Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 159356

Dato: 05.03.2022

Dette er totalitære grep. Ikke synk så lavt som dette, vær mennesker.....