Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 147619

Dato: 09.03.2022

Nei,denne loven må IKKE forlenges. Å frata innbyggerne bevegelsesfrihet og pålegge opphold i karantenehotell med de økonomiske utgifter det innebærer for hver enkelt,kan ikke forenes med et demokrati.