Høringssvar fra Beathe

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Jeg mener at arbeidet med å gjennomgå og kartlegge hva slags type reguleringer vi bør ha for denne type situasjoner må utføres før det kan tas stilling til hvilke reguleringer som kan være hensiktsmessig.

Innspill fra alle faglige innstanser må bli hørt.

Det må forskes på hva som virker og hva som ikke virker for å redusere smittespredning og sykdom. Det må også forskes på konsekvenser av blant annet nedstegningen av samfunnet. Vi ser i dag at nedstegningen av samfunnet har medført store belastninger for både samfunnet og enkeltpersoner. Dette gjelder blant annet konkurser, økonomiske tap, dårligere psykisk helse blant flere, spesielt for de svakeste i samfunnet. Det er nå over to år siden pandemien startet, jeg mener at alle de uheldige konsekvensene av nedstegningen av samfunnet burde vært mye mer vektlagt.