Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot dette forslaget og mener at det ikke er behov for å forlenge disse midlertidige forskriftshjemlene.