Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 522478

Dato: 06.03.2022

Dette trenger vi ikke. Pandemien er over nå.