Høringssvar fra Bente Halsen

Dato: 21.03.2022

Nei !!! Er absolutt ikke enig i høringutkastet. Liker ikke dreiningen vårt land går mot. Skremmende og frihetsfrarøvende. Så NEI !!