Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 354281

Dato: 05.03.2022

Nei, nok en gang. Dette er en farlig utvikling som bryter med retten til å bevege seg fritt. Opprusting av sykehus, kompetanse innen helsevesenet, forsvarets sanitetsavdeling og feltsykehus mener jeg er en bedre og mer varig løsning. Dette også med tanke på biologisk krigføring, som vi sikkert også kommer til å se mer av i fremtiden.