Høringssvar fra Andre Olsen

Dato: 21.03.2022

Nei, til forlengelser av imdeltidige forskriftshjemler i, smittevernloven og helseberedsloven, for håndtering av coronapandemien , etter 1/7-2022. Nå er det nok med denne galsapen deres!!!