Høringssvar fra Aina Myrvold

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien,

Nei til nok et korona-diktaturtiltak som vil gi store konsekvenser for generasjoner framover! Så derfor sier jeg et stort NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av korona!

Dette forslaget er åpenbart lovstridig da korona aldri har vært farligere enn vanlig influensa, og et forsøk på å trumfe igjennom smittevernstaten over rettstaten.

Dette er ikke et demokrati verdig.

Høringsfristen er også (nok en gang) historisk kort og lovstridig.

Det har aldri vært noen pandemi ! Nå er det bivirkninger etter covidvaksinene som gjør mennesker syke. De fullvaksinerte dør.

Nei til koronapass som er det samme som vaksinetvang av en vaksine som beviselig er skadelig for mennesker.