Høringssvar fra Bjørn Sandnes

Dato: 10.03.2022

Forslaget må avvises.
Det finnes ingen grunn til å forlenge disse folkefiendtlige ordningene. Vi er ikke i en "pandemi"-situasjon som representerer noen utpreget trussel mot folkehelsen.

Det er ikke foretatt noen forsvarlig analyse av konsekvenser og skadevirkninger av de foregående 2 års restriksjonsregime. Dette må selvfølgelig gjøres før en ny forordning kan innføres.