Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 595811

Dato: 21.03.2022

Jeg mener denne forlengelsen av midlertidige tiltak er dårlig begrunnet og helt unødvendig. Dette var ment som midlertidig lovgivning i en kritisk periode, og med nok en forlengelse nå begynner de å få en smak av å bli permanente.

Det er så sterke virkemidler at det er helt nødvendig med en grundig demokratisk prosess. Jeg sier klart og tydelig nei til denne forlengelsen.