Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 453058

Dato: 20.03.2022

Jeg er sterkt imot dette, jeg er for frihet og vern av menneskerettigheter.

Nå må dere i regjeringen våkne og forstå at det er folket dere jobber for!!!