Høringssvar fra Arne Åkerlund

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette og er for frihet og vern av menneskerettighetene. Vi kan tenke selv når vi får faktabasert informasjon.