Høringssvar fra Bjørg Nilsen

Dato: 14.03.2022

Jeg motsetter meg dette. Så helt klart nei.