Høringssvar fra Lise Gjerruf

Dato: 21.03.2022

Dette høringsforslaget må forkastes og aldri innføres!