Høringssvar fra Elisabeth Kristiansen

Dato: 20.03.2022

Jeg er for frihet og vern av menneskerettigheter og er sterkt imot brudd på vår grunnlov knyttet til menneskerettighetene.