Høringssvar fra Nina Merethe Knutsen

Dato: 21.03.2022

NEi til forlengelse av midlertidig forskrifthjelmer i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.