Høringssvar fra John Herfindal Sandvik

Dato: 04.03.2022

Nei til koranapass og mulig tvangsvaksinering , da dette så langt jeg kan se strider mot alminnelige menneskerettigheter.