Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 536237

Dato: 21.03.2022

Forslaget bør forkastes da det er i strid med menneskerettighetene.