Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 403810

Dato: 20.03.2022

Jeg sier et stort NEI!

jeg ønsker frihet og demokrati, og et liv verdt å leve, for mine barn og barnebarn, og for kommende generasjoner.
Staten og andre internasjonale organisasjoner MÅ aldri få makt til å tvinge noe på det frie individ som det selv ikke ønsker.
Dette er det bare dårlige erfaringer med.
F eks: samene, taterne og jødene under nazistene...