Høringssvar fra Grete Rynning

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Det er etterhvert blitt tydelig i pandemien at det er politiske hensyn som har styrt mange av de tiltakene som har vært gjennomført. Dette er ikke et demokrati verdig.