Høringssvar fra Cecilie Mauland

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette høringsforslaget, og for frihet og vern av menneskerettigheter .