Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 189946

Dato: 10.03.2022

Forlengelse av en pandemilov for vaksinepass er grunnstridig med norsk lov, menneskerettigheter og smittevernlov når pandemien er erklært over. Omicron er heller ikke kategorisert som farlig og truende allmensykdom, men heller en sykdom som gir naturlig immunitet mot covid. Dette fra FHI selv. Forlengelse av coronapass må derfor nedlegges umiddelbart.