Høringssvar fra Ann Kristin Egeberg

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette forslaget. Vi skal ha frihet og ingen myndigheter eller offentlige personer/organisasjoner/bedrifter/private personet skal/kan bestemme hvor vi skal oppholde oss under noen omstendighet! Vi er født frie med våre gudegitte rettigheter, og ingen i samfunnet kan bestemme over oss.