Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 411438

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette, jeg er for frihet og vern av menneskerettighter.

Med hilsen

Rut Solfrid Berge