Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 273425

Dato: 16.03.2022

Forslag:

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!