Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 158441

Dato: 10.03.2022

Er i mot forslaget,diskriminering og tap av frihet og privatliv er helt uaktuelt.Tragisk hele forslaget.