Høringssvar fra Bjørn Olav horn

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er imot dette høringsforslaget. Det strider helt imot fri vilje og gir stor makt til regjeringen.

Mvh Bjørn Olav Horn