Høringssvar fra Arne Rønning

Dato: 07.03.2022

Nå må man bli ferdig. pr dags dato er Omikron som en vanlig influensa. Det er ikke så farlig som tidligere varianter av Covid 19.

Det da å automatisk forlenge midlertidige forskriftshjemler blir feil. Dersom det på nytt skulle oppstå en ny situasjon får man heller kommer med nye midlertidige forskriftshjemler.

En midlertidig forskrift SKAL være midlertidig og ikke tendere over til å bli permanent.

Så derfor NEI til forlengelse!!!