Høringssvar fra Eva Johansen

Dato: 21.03.2022

Nei. Dette er vi ikke enig i