Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 514427

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette og for frihet og vern av menneskerettigheter.

Mennesker er i stand til å velge hva som er riktig for dem selv. Regjeringen skal ikke ha kontroll over borgere/privatpersoner.