Høringssvar fra jostein figved

Dato: 20.03.2022

Jeg mener vi ikke har en smitte situasjon som skulle tilsi noen forlengelse av midlertidig forskrifts hjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven. Derfor skal de ikke forlenges. Omicron varianten som dominerer er ikke farligere for helsen enn influensa så vi skal ikke risikere enda større skader i befolkningen av mange arter,økonomisk,utviklingspsykologisk m.m. ved å sette inn restriksjoner på det frie liv.