Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109921

Dato: 04.03.2022

jeg stiller meg bak følgende tekst, skrevet av et familiemedlem, og sier på samme måte nei til forlengelse av de midlertidige bestemmelsene på følgende måte:

---
NEI til forlengelse av de midlertidige bestemmelsene.
NEI til tvangsvaksinering.
NEI til begrensninger for uvaksinerte.
NEI til koronapass/vaksinepass.
NEI til smittevernstat.
NEI til helsediktatur.
NEI til at Norges befolkning skal underlegges WHO.


Grunnlovens paragraf 1 og 2 tillater ikke dette.

§1.
Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike. Dets regjeringsform er innskrenket og arvelig monarkisk.

§2.
Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

Norge skal ikke omgjøres til diktatur.

Dessuten er de såkalte vaksinene ikke vaksiner, men genmanipulerte medisiner, som for kort tid siden var i bruk for kreftsyke som var døende.

En lang rekke leger, i utland og innland har forsøkt å formidle dette.
Jurister og jus-kyndige har forsøkt å formidle hvor feil dette er.

Så, NEI til forlengelse av de midlertidige bestemmelsene.