Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 511324

Dato: 06.03.2022

Nå holder det! Det skal ikke være mulig å trå over demokratiske rettigheter på denne måten.