Høringssvar fra Arnvid Løvbukten

Dato: 10.03.2022

Høringsfristen er altfor kort, det er et overfall på de demokratiske spillereglene.