Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 225731

Dato: 13.03.2022

Jeg er imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien