Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 544518

Dato: 21.03.2022

NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven for håndtering av koronapandemien