Høringssvar fra Ida Væring

Dato: 21.03.2022

I høringsnotatet står følgende, og les nøye:

"Det vises til at krav om gjennomføring av innreise på karantenehotell har vært et sentralt tiltak mot importsmitte, særlig for å bremse spredning av nye virusvarianter av bekymring."

Dette er en løgn.

La meg gjenta, en løgn.

Fredrik Solvang konfronterte helsedirektør Bjørn Guldvog med denne påstanden i Debatten i NRK TV 24. november 2020. Guldvog innrømmer at tiltaket med karantenehotell kun var avskrekkende, og Solvang kunne senere berette at Oslo kommune og Ullensaker per da kun visste om fire - 4 - innreisende fra utlandet (av titusener totalt) som brakte med seg smitte inn i landet.

På dette hadde ikke Guldvog noe fornuftig svar å komme med. Klippet kan ses her og tar et drøyt minutt fra 29:10 https://tv.nrk.no/serie/debatten/202011/NNFA51112420/avspiller

Men nå gjentas denne løgnen, uten begrunnelse, i et høringssvar.

Bare det at man søker å videreføre ordningen med karantenehotell, hvor alle rettsstatprinsipper er snudd på hodet og man må bevise sin uskyld - mens myndighetene ikke trenger å begrunne noe som helst eller tilby anke - er grunn for å sende dette høringsnotatet til det mørkeste, mest rottebefengte området på søppeldyngen.

Med vennlig hilsen

Ida Væring