Høringssvar fra Geir Olsen

Dato: 21.03.2022

Konseptet "midlertidig" finnes ikke i politikken

Jeg sier på det sterkeste nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler! Dette er en pandemi som i all hovedsak rammer eldre over gjennomsnittlig levealder, og da er det ikke legitimt å inndra rettighetene til og ødelegge livskvaliteten til unge og middelaldrende.

Her blir man stadig bombardert med nye forslag som søker å gjøre om norge fra en demokratisk rettsstat til et permanent smittevernsdiktatur. Samme dag som høringsfristen gikk ut på det forrige forslaget i samme gate, som ble grandiost nedstemt, kommer enda et forslag, med en ulovlig kort høringsfrist midt oppe i Ukraina konflikten som nå de fleste er opptatt av. Dette er SKAMMELIG! De rundt 20,000 som tok seg bryet med å sette seg ned å svare var ikke nok til å ta hintet? Hva med de 10-15,000 som svarte på den opprinnelige høringen om innføring av koronapass i juni/juli 2021? Majoriteten svært negative.

KLARER DERE IKKE FATTE AT VI IKKE VIL HA DETTE????

Vi feirer i disse tider 2 års dagen til den "midlertidige" smittevernsstaten. Vi husker: "bare to uker for å flate ut kurven". Dere klarte å skremme mange av oss i starten, men nå går det ikke lenger. Myndighetene har drevet med målflytting i to år og vi har I mellomtiden lært at viruset ikke er noe farligere enn en gjennomsnittlig influensa.

Hvorfor skal da unntakstilstanden forlenges? Betyr det at dette egentlig ikke har noe med helse å gjøre, men at myndighetene ønsker å kopiere Australia, New Zealand, Canada og en del europeiske land som begynner å ligne på diktaturer? Dere har klart å knuse vår hverdag med ”tiltak” som endres fra dag til dag, ødelagt oppveksten til barna våre, ødelagt utdannelsen til våre studender, ødelagt utelivs og reisebransjen, ødelagt vår privatøkonomi med tidvis 20x høyere pris på strøm, 20-100% økning på enkelte matvarer, bensin, diesel og nå skal dere sperre oss inne hver eneste høst/vinter når et nytt forkjølelsesvirus kommer?

Er det et perverst ønske om å kunne bedrive maktmisbruk, detaljstyre folks liv, systematisk terrorisere, utføre brudd på ukrenkelige og medfødte menneskerettigheter og menneskerettighets-konvensjoner? Er det en slags test på hvor mye man kan presse befolkningen før det blir opprør? En test på hvor mye frykt man kan presse inn i hodet på folk før de overgir seg uhemmet til den totalitære staten?

Mange av oss begynner å bli JÆVLA FORBANNA!

Forholdsmessighet

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep.»

Det har ikke blitt gitt noen medisinskfaglige begrunnelser for noen av "tiltakene". Tiltakene virker kopiert fra andre land, nærmest i sanntid. Man kan nesten spekulere i om myndighetene i landene hadde fått utdelt et manus på forhånd.

FHI har innrømmet at de ikke vet om noen av "tiltakene" faktisk har virket. Nå har det kommet frem i undersøkelser blant annet i ”The Lancet”, at ingen av "tiltakene" har hatt noen målbar effekt. Min konklusjon er da at den «medisinfaglige begrunnelsen» ikke har vært til stede.

I kategorien 0-39 år har kun 20 stk dødd i løpet av disse 2 årene av korona. Dette fremgår av:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/

Å sette livet på "pause" for hele befolkningen i 2 år pga. at folk over den gjennomsnittlige levealder dør "av eller med" korona, kan ikke anses å være forholdsmessig. Kun 290 mennesker under 70 har dødd av korona per 25.02.22. Dette er et svært lavt tall sammenlignet med andre resporatoriske sykdommer.

Myndighetene har i perioden tydd til lettvinte løsninger og "føre var" tankegang uten noen form for konsekvensanalyse. Konsekvensene av "tiltakene" har vært enorme og aller værst for de unge. Myndighetene har allerede ødelagt livet og barndommen til flere generasjoner! Studenter fra pandemitida kan ha ofret så mye som 17 000 milliarder dollar i livstidsinntekter, ifølge en fersk rapport fra FN og Verdensbanken.

Myndighetene har oppført seg som en psykotisk overgriper mot hele befolkningen !

De har oppført seg som en mafiastat som bruker vaksinepass og nød-godkjente mRna injeksjoner som beskyttelsespenger !

Tillit

Myndighetene har de siste to årene vist at de ikke er verdige folkets tillit, og at enhver midlertidig lovendring for effektivisering av forvaltningen vil bli misbrukt og utnyttet på det groveste.

Maktfordelingsprinsippet er der av en grunn. I "krisetider" er det er ekstra viktig at maktfordelingen ivaretas. Grunnlag for beslutninger må dokumenteres og offentliggjøres, vurdering av inhabilitet osv for beslutningstagere. Dette for å forhindre lite gjennomtenkte løsninger, og eller løsninger som er fordelaktige for enkeltpolitikeres egen vinning I form av fetere lommebøker eller politisk anseelse både nasjonalt og internasjonalt. Sakene som dukker opp rundt svindel med pendleboliger, reiseregninger osv viser at mange politikere i toppverv ikke har tillit til å sitte i styret i den lokale fotballklubben engang. Dette er ikke annet enn kriminelt pakk som forsyner seg fritt av sårt oppsparte skatteinntekter.

Et nytt regelverk må på plass for å holde de med mye makt ekstra hardt i ørene. Det må sikre at slik eksperimentering og systematisk tyrannisering av befolkningen ikke kan finne sted i fremtiden uten rettslige konsekvenser.

Husk at myndighetene er våre tjenere, vi er ikke deres undersåtter. Vi er voksne mennesker og bestemmer over våre egne liv. Våre bestefedre sloss ikke mot nazistene under krigen for at vi skulle bli behandlet på samme måte av våre egne myndigheter, som av tyskerne under okkupasjonen. Kan dere være snille å slutte og plage oss? La oss slippe å ta frem høygafflene!

Forslagsstillerne er trussel mot det norske folk og demokratiet og burde kastes på historiens skaphaug sammen med dette forslaget !