Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 445413

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette, jeg er for frihet og vern av menneskerettighetene!