Høringssvar fra Jeanette Bjerknes

Dato: 20.03.2022

Jeg er IKKE enig i at hjemlene skal forlenges.