Høringssvar fra Arve Flø

Dato: 21.03.2022

Dette er jeg sterkt imot