Høringssvar fra Ib Alexander Thorvaldsen

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette, samt at Smittevernlov / forskrifter aldri skal stilles over Norges Grunnlov og Menneskerettighetene. Vi har fått nok nå, og i tillegg kommer det frem rapporter om at regjeringene bryter grunnloven ganske heftig.