Høringssvar fra Fredrik Kirkelund

Dato: 20.03.2022

Før regjeringen går til aksjon og endrer lovgrunnlaget vårt, må en se på reelle fakta rundt covid sars-2-situasjonen. Det er fortsatt ikke lagt frem hele gensekvenser av viruset, som derfor er modellert in silico. Viruset kan behandles med medisinering; ivermectin, hydroxychloroquin og derfor er ikke behovet for vaksine tilstede. Vaksinen som er produsert, er eksperimentell og både vector- og mRNAvaksinen har manglende fartstid og godkjenninger for å bli regnet som en trygg vaksine. Vaksinen beskytter ikke mot smitte, overføring og bivirkninger er ukjent. Dyrestudier har hatt negative resultater og det har ikke lykkes å fremstille et godkjent produkt. At regjeringen går frem og behandler det norske folk som prøvekanin uten vitenskaplig grunnlag, er urovekkende. Bruken av PCR-testing, som bevist gir falske positive, for å legge frem statistikker over 'smittede, og spre fryktpropaganda stiller dere alle i et dårlig lys. Jeg krever at regjeringen behandler folket med den respekt det fortjener.
Nedstengningene og restriksjonene de siste to år, har skadet ett ukjent antall mennesker psykisk. Selvmordsstatistikken blande unge har økt betraktelig. Senvirkningen har vi enda ikke sett. Smittevernloven burde forkastes, den har kun gjort skade i denne såkalte pandemien.