Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 110345

Dato: 08.03.2022

Pandemien er over.

Det er ingen unnskyldning for å beholde disse lover og regler fordi;

- De strider mot Grunnloven! De strider mot menneskerettighetene og Naturens Lov.

- De fungerer ikke. Dere har låst oss ned, isolert oss fra venner og satt livene våre på vent.

Dere har kjørt reinspikka propaganda mot oss for å prøve å tvinge i oss sprøyter med gen-terapi.

Og fortsatt så har dere ikke klart å stoppe viruset!!

Prøver dere dette en gang til vil ikke dugnadsånden være til stede i folket lenger. Dere vil ha ødelagt den!

Pandemien er over!

Det er nå på tide å skrote ALLE korona regler / forskrifter og lover.

Det er nå på tide å sette ned flere uavhengige kommisjoner for å granske myndighetenes overtramp de siste 2 årene.

Alle regjeringsdokumenter og e-poster angående koronapandemien må offentligjøres med lite til ingen redaksjon.

All kommunikasjon med WEF, WHO og lignende aktører må offentligjøres.

Og folk må holdes ansvarlig for eventuelle lovbrudd utført av maktpersoner.

Pandemien er over. La oss nå granske myndighetenes svar på denne og lovligheten av det de har gjort.