Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 539121

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette høringsforslaget. Det er for inngripende ovenfor borgernes frihet. Demokrati framfor totalitæritet.