Høringssvar fra Alfred Gerard Elias

Dato: 10.03.2022

Nei til forlengelse av Smitevernloven.