Høringssvar fra Funkner malerservice as

Dato: 05.03.2022

Jeg er imot at dette skal vedtas.Krenking av rettsat og menneskerettigheter!Stop!