Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 231722

Dato: 13.03.2022

Dette forslaget er jeg i mot!